Copyright

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Superbezorgd (afbeeldingen, teksten, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Superbezorgd is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd

Aansprakelijkheid

Superbezorgd heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Superbezorgd is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Overig

Superbezorgd houdt zich het recht voor tussentijdse veranderingen en aanpassingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.